TERMA PENGGUNAAN

TERMA PENGGUNAAN

 

Sebelum menggunakan Perkhidmatan Ecotrade (lihat di bawah - "Perkhidmatan") anda harus membaca dan menerima Syarat Perkhidmatan kami (lihat di bawah - "Syarat Penggunaan"). Dengan menjadi Pengguna (lihat di bawah - "Pengguna") anda bersetuju untuk menghormati "Syarat Penggunaan" semasa.

Perjanjian ini berkuat kuasa dengan menandakan "Saya telah membaca dan menerima syarat-syarat penggunaan" dalam Borang Pendaftaran. Tanpa perjanjian ini, anda tidak boleh melengkapkan pendaftaran dan tidak akan mempunyai akses kepada perkhidmatan yang tersedia di App Ecotrade.

Peraturan-peraturan ini telah ditulis mengikut undang-undang, untuk melindungi kebebasan Pengguna dan menyediakan perkhidmatan internet berkualiti tinggi. Jika anda tidak bersetuju atau anda tidak menerima Syarat Penggunaan yang lengkap, sila jangan gunakan perkhidmatan kami.

 

ARTIKEL 1: DEFINISI

Langganan: Langganan membolehkan anda mengakses semua Perkhidmatan di laman web dan aplikasi seperti yang ditakrifkan dalam artikel ini.

Skubai Trading SDN.BHD: ditakrifkan sebagai syarikat Skubai Trading SDN.BHD. Pejabat syarikat terletak di. No.12 Jalan Ch Light Industries 2A, Pekan Pajam 71700 Pajam, Negeri Sembilan, Malaysia.

Akaun pengguna: ditakrifkan sebagai akaun peribadi bagi setiap Pengguna yang mempunyai akses dengan nama pengguna dan kata laluan peribadi.

Perkhidmatan: ditakrifkan sebagai tetapan carian yang tersedia di Katalog aplikasi. Laman: Laman web di alamat ini www.skubai.com.my

 

ARTIKEL 2: PENERIMAAN TERMA PENGGUNAAN

Laman web Ecotrade boleh didapati di www.skubai.com.my dan kegunaannya adalah sebagai pengiktirafan undang-undang Amerika Syarikat. Penggunaan laman web dikendalikan oleh terma dan syarat ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda mengakui dan menerima terma dan syarat ini. Ini boleh diubah suai mengikut kehendak syarikat dan tanpa pemberitahuan.

2.1 Perkhidmatan Subjek

Laman Web dan App hanya untuk Pengguna. Setiap Pengguna boleh mencari di katalog kami untuk menganggarkan nilai dan harga pembelian catalytic converter dan menjual dalam talian dengan menggunakan khidmat penghantaran prabayar kami.

2.2 Syarat Muat Turun

Pengguna dan orang lain yang berminat boleh memuat turun App secara percuma di telefon pintar atau tablet mereka.

2.3 Terma sebelum Langganan

Pengguna menjamin keikhlasan dan ketepatan maklumat yang diberikan dan sentiasa mengemas kini melalui Akaun Penggunanya. Penciptaan Akaun secara automatik dan / atau penggunaan ID palsu atau penipuan adalah dilarang.

Komitmen Pengguna adalah berkesan dengan menandakan "Saya telah membaca dan saya menerima Terma Penggunaan" di bahagian bawah borang pendaftaran. Tanpa komitmen ini, Pengguna tidak boleh memperoleh pendaftaran dan akses kepada Perkhidmatan kami.

Apabila pengesahan pendaftaran penerimaan Pengguna dan Syarat Penggunaan, mesej pengesahan pendaftaran dihantar ke alamat e-mel yang dimasukkan oleh Pengguna semasa pendaftaran.

 

ARTIKEL 3: PERKHIDMATAN, KREDIT DAN LANGGANAN

3.1 Kredit Carian

Carian Pass 30 membenarkan akses kepada "Perkhidmatan" melalui Laman Web dan Aplikasi untuk 365 hari untuk 30 carian di katalog (mengikut rujukan dan jenama kereta). Satu carian rujukan yang validasi akan menggunakan satu Carian Kredit.

The Pass 30 Search membiayai empat Euro dan sembilan puluh sembilan sen (4.99 €) dan membolehkan Pengguna mencari 30 rujukan.

3.2 Langganan

Aplikasi Pengguna juga boleh mengakses Perkhidmatan dengan Langganan, boleh digunakan melalui Apl dan Laman Web, dengan semua cukai yang termasuk dalam harga yang ditunjukkan di bawah:

Langganan Perak adalah kontrak tetap satu bulan boleh diperluaskan untuk harga bulanan sembilan Euro dan sembilan puluh sembilan sen (9,99 €) yang perlu dibayar dalam satu jumlah pada masa langganan dan pada setiap pembaharuan. Langganan ini menawarkan akses tanpa had ke Perkhidmatan Laman Web kami dan alat carian kami. Dalam kes pembaharuan tawaran, pembayaran itu selesai pada hari yang sama.

Langganan Emas adalah kontrak jangka tetap satu tahun yang boleh diperluaskan untuk harga tahunan sebanyak sembilan puluh sembilan Euro (99 €) yang perlu dibayar dalam satu jumlah pada masa langganan dan pada setiap pembaharuan. Langganan ini menawarkan akses tanpa had ke Perkhidmatan Laman Web kami dan alat carian kami. Dalam kes pembaharuan tawaran, pembayaran itu selesai pada hari yang sama.

3.3 Pembaharuan automatikn

Langganan boleh diperbaharui oleh perjanjian tersirat dalam semua Terma dan Syarat dengan istilah baru, iaitu:

1 bulan untuk 1 Langganan Perak;

1 tahun untuk 1 Langganan Emas;

Yang boleh diperbaharui oleh perjanjian tersirat dengan nyata oleh Pengguna melalui e-mel yang dihantarkan kepada [email protected] sekurang-kurangnya 7 hari sebelum akhir langganan. Pengguna mengisytiharkan pengetahuan dan penerimaan syarat-syarat ini. Langganan tidak akan diperbaharui oleh perjanjian tersirat

3.4 Hak pengeluaran

Sebarang pembelian Kredit Carian atau Langganan adalah muktamad sebaik sahaja pembelian telah disahkan di bawah syarat undang-undang, dan muat turun telah dimulakan. Pembelian Kredit Carian tidak memberikan hak untuk tempoh pengeluaran. Ini adalah Bekalan Perkhidmatan (s) yang pelaksanaannya bermula dengan perjanjian pengguna sebelum akhir tempoh tujuh hari yang jelas.

 

ARTIKEL 4: HAK, KEWAJIPAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA

4.1 Hak Pengguna

Kumpulan Ecotrade memberi Pengguna hak untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, melalui penciptaan Akaun Pengguna dalam kapasiti peribadi, untuk tujuan tunggal membenarkan Pengguna mendapat manfaat daripada Perkhidmatan tertakluk kepada pematuhan dengan yang berikut:

Dengan mematuhi Undang-undang No. 78-17 dari 6 Januari 1978 sebagaimana yang dipinda pada tahun 2004, berkaitan dengan data, fail dan kebebasan, Pengguna mempunyai hak-hak sebagai berikut:

Hak untuk mendapatkan komunikasi, pembetulan atau penghapusan data peribadi Selaras dengan Artikel 39 dan 40, mana-mana Pengguna Permohonan mempunyai hak untuk mendapatkan komunikasi dan, jika sesuai, pembetulan atau penghapusan data peribadinya.

Selaras dengan bahagian kedua Artikel 39, Skubai Trading SDN.BHD boleh menentang permohonan yang tidak adil, khususnya dengan bilangan mereka, sifat berulang atau sistematik mereka.

Hak untuk menentang pemprosesan data peribadi Selaras dengan Artikel 38, mana-mana Pengguna mempunyai hak untuk menentang, atas alasan yang sah, bahawa data peribadi mengenai dirinya diproses. Untuk melaksanakan hak-hak ini, Pengguna mesti menghubungi Sokongan Permohonan di alamat berikut: [email protected]

4.2 Kewajipan Pengguna

Apabila melanggan perkhidmatan kami dan apabila App digunakan, Pengguna menggunakan dirinya untuk:

  • Hormati undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; 
  • Tidak membuat kenyataan palsu;
  • Menghormati hak harta intelek atau perindustrian;
  • Tidak membahayakan Perkhidmatan atau Laman ini;
  • Menahan diri dari sebarang penggunaan komersial atau pengiklanan Permohonan;

Pengguna tidak boleh memberikan apa-apa hak atau kewajipan di bawah Perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis daripada Skubai Trading SDN.BHD terlebih dahulu.

 

ARTIKEL 5: KEWAJIPAN DAN TANGGUNGJAWAB SKUBAI TRADING

5.1 Kewajipan Skubai Trading

Skubai Trading berjanji untuk menyediakan Pengguna dengan perkhidmatan yang mematuhi peraturan seni dan undang-undang.

Walau bagaimanapun, sekiranya penggantungan akses kepada Perkhidmatan disebabkan oleh kegagalan komputer atau sekiranya mustahil untuk menggunakan Perkhidmatan akibat Skubai Trading semasa tempoh Langganan, ia akan dilanjutkan secara automatik, untuk faedah Pengguna untuk tempoh yang sama dengan penggantungan Perkhidmatan.

5.2 Tanggungjawab Skubai Trading

Skubai Trading  tidak bertanggungjawab untuk kesesuaian terminal pengguna.

Skubai Trading tidak menjamin bahawa Perkhidmatan akan dapat digunakan sekiranya berlaku kegagalan Pembekal Perkhidmatan Internet Pengguna, atau sekiranya keadaan akses yang tidak berfungsi atau disebabkan oleh kesesakan di Internet, atau atas alasan lain yang melampaui Skubai Trading SDN.BHD dan penyedia perkhidmatannya, atau apabila keputusan "force majeure" seperti yang ditakrifkan oleh mahkamah Perancis.

 

ARTIKEL 6: HIDUP PERIBADI

6.1 Data peribadi yang dikumpulkan oleh Skubai Trading

Maklumat yang dikemukakan adalah selamat; hanya kakitangan yang diberi kuasa Skubai Trading, dan agen serta kontraktornya, mempunyai akses kepada maklumat ini.

Data pihak ketiga yang dikumpulkan dan diproses dianggap data bersifat peribadi, dan dengan demikian dilindungi:

  • Alamat emel;
  • Alamat pos;
  • Nama dan nama keluarga Pengguna;
  • Butiran bank

Kami sentiasa mengkaji teknologi terkini untuk tujuan keselamatan.

6.2 Geolokasi

Telefon bimbit Pengguna adalah geo-localized hanya pada keadaan nyata bahawa Pengguna menerima ini dan bahawa dia tidak menarik balik persetujuannya.

Kebenaran pengguna untuk geolokasi telefon bimbitnya diberikan oleh muat turun dan pengaktifan Aplikasi Kumpulan Ecotrade pada telefon bimbitnya dan penerimaan Terma ini.

Apabila persetujuan telah diperoleh, status pengguna berubah kepada "Dibenarkan ke geolokasi".

Pengguna boleh menarik balik persetujuan ini melalui tab "konfigurasi" pada telefon mudah alih mereka.

Walau apa pun, Pengguna dimaklumkan bahawa geolokasi terminal mudah alih iPhonenya boleh dimatikan sepenuhnya pada bila-bila masa sama ada dengan menyahpasang aplikasi atau dengan menetapkan platform mudah alih untuk menghalang permohonan daripada mengakses data GPS.

Geolokasi ini pada dasarnya dijalankan dengan serta-merta: bagaimanapun, Skubai Trading tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan dalam mendapatkan geolokasi, tanpa mengira punca tersebut.

 

ARTIKEL 7: HARTA INTELEKUAL

Semua kandungan yang terdapat di laman web ini, seperti grafik, imej, teks, video, animasi, bunyi, logo, gif dan ikon butang serta pemformatan mereka adalah hak milik Skubai Trading, kecuali untuk jenama, logo atau kandungan yang dimiliki oleh syarikat rakan kongsi atau pengarang.

Anda tidak boleh membiak, mengedar, mengubah, menyesuaikan, menghantar semula atau menyiarkan, walaupun sebahagiannya, mana-mana unsur ini tanpa kelulusan tertulis Skubai Trading. Perwakilan atau pembiakan, dengan cara apa pun, adalah palsu palsu. Tidak menghormati larangan ini merupakan tiruan dan boleh menanggung liabiliti sivil dan pidana pengarangnya. Pemilik kandungan yang disalin itu mungkin mempunyai tindakan undang-undang. Begitu juga, Skubai Trading adalah pemilik 'Hak Pengeluar Pangkalan Data' 'yang berkaitan dengan hak cipta dan pangkalan data. Untuk sebarang maklumat atau permintaan kebenaran, sila hubungi kami di [email protected]. Syarat khas ditubuhkan untuk akhbar.

 

ARTIKEL 8: PEMBATASAN LIABILITI

Maklumat di laman web ini adalah setepat mungkin dan laman web itu sentiasa dikemas kini, tetapi mungkin mengandungi ketidaktepatan, ketinggalan atau kekurangan. Sekiranya anda mendapati sebarang ketidaktepatan, kesilapan atau apa-apa yang kelihatan seperti disfungsi, sila maklumkan kepada kami melalui e-mel ([email protected]) yang menerangkan masalah seberapa tepat yang mungkin (halaman, tindakan, komputer, pelayar internet dll). Semua kandungan yang dimuat turun diberikan pada risiko pengguna sendiri dan di bawah tanggungjawabnya. Sebagai akibatnya, Skubai Trading tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang dialami oleh komputer pengguna atau untuk sebarang kehilangan data berikutan muat turun.

Gambar tidak berkontrak.

Hyperlink yang ditubuhkan di laman web yang menunjuk kepada sumber lain di Internet tidak boleh melibatkan liabiliti Skubai Trading.

 

ARTIKEL 9: PENGUKURAN SYARAT PENGGUNAAN

Skubai Trading boleh mengubahsuai atau melengkapi Terma ini secara unilateral apabila perubahan dimaksudkan untuk membawa peningkatan teknikal ke Laman dan Perkhidmatan atau menyesuaikan Terma kepada undang-undang semasa, undang-undang kes atau amalan perniagaan. Penggunaan Perkhidmatan oleh Pengguna, selepas permulaan pengubahsuaian, difahami sebagai penerimaan tersirat Terma tersebut.

Sebarang pengubahsuaian Terma yang menjejaskan hak dan kewajipan Pengguna akan dimaklumkan oleh Skubai Trading, melalui Laman, Aplikasi atau melalui e-mel, sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum kemasukannya berkuatkuasa. Jika Pengguna menolak apa-apa pindaan, dia mesti memaklumkan kepada Skubai Trading tentang keengganannya dalam masa tiga puluh (30) hari, Kontrak itu kemudian berakhir pada tamat tempoh tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab Pengguna untuk sentiasa memaklumkan dirinya tentang apa-apa pengubahsuaian kandungan Kandungan Terma. Pengguna boleh merujuk kepada Terma dan Syarat semasa dan memeriksa sebarang perubahan pada kandungan mereka di Laman ini. Penggunaan Perkhidmatan oleh Pengguna, selepas tamat tempoh notis pengubahsuaian yang diramalkan, menyiratkan bahawa mereka menerima syarat-syarat baru.

Semua pengubahsuaian menggantikan dan membatalkan ketetapan sebelumnya sebaik sahaja mereka telah diterima secara nyata atau diam-diam oleh Pengguna.

Pengguna boleh pada bila-bila masa menamatkan Perjanjian.

 

ARTIKEL 10: PENAMATAN DAN PENGECUALIAN

10.1 Penamatan

Pengguna juga boleh meminta penamatan akaunnya, langganannya, dan perkhidmatannya melalui e-mel kepada [email protected]

Untuk membatalkan langganan, permintaan itu mesti dibuat melalui e-mel kepada [email protected] paling lambat 7 hari sebelum kedatangan tamat tempoh langganan

10.2 Pengecualian

Skubai Trading berhak menarik balik akses ke katalog tapak dari Pengguna tanpa memberi alasan atau justifikasi. Akaun yang ditamatkan akan dimusnahkan secara kekal. Pengguna tidak dapat lagi mengakses Akaunnya atau menggunakan Perkhidmatan Permohonan.

Akaun yang dimusnahkan, data yang dimasukkan oleh Pengguna tidak lagi akan disampaikan kepada subjek terakhir kepada ketetapan Dekrit 2011-219 pada 25 Februari 2011 yang berkaitan dengan pengekalan dan komunikasi data yang membolehkan pengenalpastian mana-mana orang yang menyumbang kepada penciptaan kandungan dalam talian.

 

ARTIKEL 11: UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN

Terma ini dikuatkuasakan secara kumulatif dengan Syarat Penggunaan Laman ini, Pengguna menerima secara tegas.

Terma ini tertakluk kepada undang-undang AS, bahasa penafsiran Terma ini adalah bahasa Inggeris. Sebarang pertikaian yang timbul daripada pelaksanaan Terma Penggunaan ini atau berhubung dengan Terma ini akan diserahkan kepada mahkamah yang kompeten di Amerika Syarikat.

Sekiranya satu atau lebih ketetapan GCU ini diisytiharkan tidak sah menurut undang-undang, suatu peraturan atau berikut keputusan muktamad bidang kuasa yang kompeten, ketetapan yang lain akan mengekalkan semua kekuatan dan skop mereka dengan syarat bahawa TOS ini tidak diputarbelitkan, dan ini berlaku tidak membawa kepada ketidakseimbangan penting kewajiban kepada perbelanjaan pelbagai pihak.

Kekurangan tindakan Skubai Trading atau rakan kongsinya berkenaan dengan pelanggaran Pengguna atau orang lain tidak boleh menjadi pengabaian hak untuk bertindak dalam hal pelanggaran yang serupa atau setelah Syarat ini.