Articles

PERBEZAAN CATALYTIC CONVERTER DAN MUFFLER

Posted by Zuliera
12 Mei 2017 0 comments

CATALYTIC CONVERTER vs MUFFLER

Catalytic Converter dan Muffler mempunyai kandungan berbeza.

Terdapat pelanggan yang keliru antara Catalytic Converter dan Muffler.

Sehubungan itu, kami menyediakan jadual untuk menunjukkan perbezaan antara Catalytic Converter dan Muffler

 

cat